A NIOK Alapítvány támogatásával!

Projektleírás

Ez a projekt a Budapest Főváros Önkormányzata támogatásával valósult meg.

 

Bp_logo

 

 

Fogyatékkal élők szakorvosi ellátási lehetőségeinek felkutatása és rendszerbe foglalása.

 

Miután a fogyatékos személyek az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan kevésbé tudnak elérni, ezért indokolt, hogy előnyben részesüljenek. Az egyenlő esélyű hozzáférés elve azt jelenti, hogy a fogyatékos emberek a többségi társadalom tagjaival azonos minőségben és mennyiségben tudják igénybe venni a közszolgáltatásokat. Ehhez a közszolgáltatásokat a fogyatékos személyek különböző csoportjai eltérő szükségleteire figyelemmel kell megszervezni.”

Az idézet az Országgyűlés által 2006. február 13-án, 345 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott Új Országos Fogyatékosügyi Programból való. A 40 oldalas dokumentum nyomán készült kormányhatározatból már az is nyilvánvalóvá válik, hogy az elvek gyakorlati megvalósításáig sok még a tenni való.

Egyesületünk azt a célt tűzte ki, hogy e hatalmas feladat egy szeletét, az értelmi fogyatékosok szakorvosi, kórházi ellátási lehetőségeit felkutatja, rendszerbe állítja és közzéteszi.

Munkákat ezen a területen jártas, önkéntes szakemberek és társszervezetek bevonásával kívánjunk megvalósítani.

A hendikeppel élők társadalmán belül is sajátos csoportot alkotnak az értelmi fogyatékosok és az autisták. Mivel rendkívül érzékenyek és a hozzá nem értők számára igen nehezen kezelhetők, „egy átlagos” betegnél sokkal nagyobb türelmet igényelnek az egészségügyi dolgozóktól. Akár fél órába is beletelhet, amíg egy középsúlyos-súlyos értelmi fogyatékos ember megengedi, hogy megmérjék a vérnyomását, vagy vét vegyenek tőle.

 

Nehézséget jelent az is, hogy nem létezik olyan adatbázis, amelyből egy vak, egy siket, egy mozgáskorlátozott vagy értelmi sérült megtudhatná: hol kaphat különleges ellátást.

 

Ezen projekt keretében elsősorban a következő szempontokat kívánjuk kidolgozni:

1. Az értelmi fogyatékosokra vonatkozó beutalási rend a jelenlegi egészségügyi szabályzatok alapján.

2. Melyek azok az intézmények, melyek alkalmasak az ő egészségügyi problémáik ellátására, mind személyi, mind az eszközállomány tekintetében.

  1. Melyek a Társadalombiztosítás keretén belül nyújtható ellátások és melyekért kell külön térítést fizetni.

  2. Az összegyűjtött adatokat informatikai rendszerbe foglaljuk és közreadjuk.