A NIOK Alapítvány támogatásával!

Projektleírás

Ez a projekt a Budapest F?város Önkormányzata támogatásával valósult meg.

 

Bp_logo

 

 

Fogyatékkal él?k szakorvosi ellátási lehet?ségeinek felkutatása és rendszerbe foglalása.

 

Miután a fogyatékos személyek az ?ket mindenki mással egyenl?en megillet? jogaikkal állapotukból fakadóan kevésbé tudnak elérni, ezért indokolt, hogy el?nyben részesüljenek. Az egyenl? esély? hozzáférés elve azt jelenti, hogy a fogyatékos emberek a többségi társadalom tagjaival azonos min?ségben és mennyiségben tudják igénybe venni a közszolgáltatásokat. Ehhez a közszolgáltatásokat a fogyatékos személyek különböz? csoportjai eltér? szükségleteire figyelemmel kell megszervezni.”

Az idézet az Országgy?lés által 2006. február 13-án, 345 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott Új Országos Fogyatékosügyi Programból való. A 40 oldalas dokumentum nyomán készült kormányhatározatból már az is nyilvánvalóvá válik, hogy az elvek gyakorlati megvalósításáig sok még a tenni való.

Egyesületünk azt a célt t?zte ki, hogy e hatalmas feladat egy szeletét, az értelmi fogyatékosok szakorvosi, kórházi ellátási lehet?ségeit felkutatja, rendszerbe állítja és közzéteszi.

Munkákat ezen a területen jártas, önkéntes szakemberek és társszervezetek bevonásával kívánjunk megvalósítani.

A hendikeppel él?k társadalmán belül is sajátos csoportot alkotnak az értelmi fogyatékosok és az autisták. Mivel rendkívül érzékenyek és a hozzá nem ért?k számára igen nehezen kezelhet?k, „egy átlagos” betegnél sokkal nagyobb türelmet igényelnek az egészségügyi dolgozóktól. Akár fél órába is beletelhet, amíg egy középsúlyos-súlyos értelmi fogyatékos ember megengedi, hogy megmérjék a vérnyomását, vagy vét vegyenek t?le.

 

Nehézséget jelent az is, hogy nem létezik olyan adatbázis, amelyb?l egy vak, egy siket, egy mozgáskorlátozott vagy értelmi sérült megtudhatná: hol kaphat különleges ellátást.

 

Ezen projekt keretében els?sorban a következ? szempontokat kívánjuk kidolgozni:

1. Az értelmi fogyatékosokra vonatkozó beutalási rend a jelenlegi egészségügyi szabályzatok alapján.

2. Melyek azok az intézmények, melyek alkalmasak az ? egészségügyi problémáik ellátására, mind személyi, mind az eszközállomány tekintetében.

  1. Melyek a Társadalombiztosítás keretén belül nyújtható ellátások és melyekért kell külön térítést fizetni.

  2. Az összegy?jtött adatokat informatikai rendszerbe foglaljuk és közreadjuk.