A NIOK Alapítvány támogatásával!

 

Vass Miklós

Dr. Vass Miklós

1936. július 4-én született Újpesten. Édesapja szintén orvos, tüd?- és gyermekgyógyász volt.

A részben helyi, részben a váci piaristáknál végzett általános iskolai tanulmányok után Újpesten, a Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett. Ezt követ?en felvételt nyert a Budapesti Orvostudományi Egyetemre, ahol 1960-ban kapott diplomát. Az els? munkahelye Szombathelyen a Tüd?kórházban volt, majd 1962-ben a János Kórház akkor még m?köd? gyermek tbc. osztályára, majd gyermekosztályára került. 1963-ban tüd?betegségekb?l, 1967-ben gyermekgyógyászatból tett szakvizsgát. A János Kórházban dolgozott koraszülött, újszülött osztályon is, továbbá elismert gyermekgyógyász konziliáriusa volt a társosztályoknak. Itt kezdett el foglalkozni genetikával, majd 1971-t?l csaknem 15 éven keresztül mellékállásban a Schöpf-Merei Kórház genetikai szaktanácsadójaként dolgozott. E témában 1975-76-ban ösztöndíjasként Belgiumban volt.

A János Kórházból 1978-ban áthelyezéssel került az Egészségügyi Gyermekotthonok Országos Módszertani Intézetébe. Itt kezdett foglalkozni a súlyos értelmi fejl?dési zavarban szenved? gyerekekkel, a családjaik és társadalmi elfogadásuk problémáival.

1988-ban alapító tagként részt vett a Magzatvéd? Társaság létrehozásában. A Társaság tagja, majd f?titkárként számos cikket és szakmai közleményt írt és sok el?adást tartott tudományos kongresszusokon és szakmai körben.

Emellett éveken keresztül kiterjedt ismeretterjeszt? tevékenységet folytatott Budapesten és vidéken els?sorban az ifjúság és minden érdekl?d? "laikus" számára az emberi élet védelme érdekében az abortusz kérdésr?l, eutanáziáról, a sérült emberek értékér?l, stb.

Bár személyét?l a nyilvános szereplés idegen volt, a családokért és a nemzet jöv?jéért érzett felel?sség miatt vállalt nyilatkozatokat, beszélgetéseket, vitán való részvételét, interjúkat a rádióban és a televízióban is.

Ezen kívül nagyon sok családnak - gyakran már több generáción keresztül - gyermekorvosa volt. Olyan orvos, aki mindig türelmesen és der?sen, id?korlátot és fáradtságot nem ismerve segít?kész volt, és akihez mindenki bizalommal fordulhatott nemcsak egészségi, hanem lelki gondjával is.

Mind orvosi munkáját, mind társadalmi szerepvállalását, csakúgy, mint minden tevékenységét mélyen áthatotta katolikus hite, meggy?z?déses vallásossága.

Hivatása minden megfogant emberélet szolgálata volt.