A NIOK Alapítvány támogatásával!

 

A Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segít? Közhasznú Egyesület a 2001-es megalakulása óta a legfontosabb feladatának kiterjedt családtámogatói szolgáltatását tekintette.
Folyamatosan segítjük egymást a napi problémák megoldásában, az életet könnyít? lehet?ségek felkutatásában és eljuttatásában:

  • az értelmileg akadályozott és képességeik miatt hátrányos helyzetben lev? személyek esélyegyenl?ségének el?segítése: pl. nyugdíj, ápolási díj biztosítása

  • érdek- és jogi képviselet ellátása: pl. gondnokság alá helyezés, emelt családi pótlék, fogyatékossági támogatás intézése

  • fogyatékosokat nevel?-gondozó családok támogatása, részükre csoportos és egyéni életvezetési tanácsadás: orvos- illetve kórházválasztás, közgyógyellátás és parkolási engedély megszerzése

  • folyamatosan keresünk megoldást az érintettek megfelel? szakorvosi és kórházi ellátására

  • tippek cseréje nappali, átmeneti és lakóotthon témában

  • házi segítségnyújtás: kölcsönös felügyelet biztosítása, kórházi látogatások

Érintett: 43 f? gondozott és 118 f? családtag.
A szül?i civil szervezet els?sorban a f?városban m?ködik, de tevékenysége természetesen az egész országot érinti.

Az Egyesület céljai:

  • Az el?bb vagy utóbb családi háttér nélkül maradók részére, els? lépésben, 8-10 bentlakásos fér?hely biztosítása

  • A fogyatékossággal él?k számára speciális szakorvosi vizsgálatok és kezelések lehet?ségének felkutatása, kapcsolatok fölvétele, adatgy?jtés, beindítása. A projekt eredményének közzététele a létesítend? honlapon.