A NIOK Alapítvány támogatásával!

A kórház

F?IGAZGATÓI BEKÖSZÖNT?

Tavaly ünnepeltük annak tízéves évfordulóját, hogy 50 év kényszerszünet után a Betegápoló Irgalmasrend visszavehette kezelésébe a kórházat, amivel egyidej?leg az irgalmas gyógyítás szellemisége is újra visszaköltözött a falak közé.

Küldetésünk minden nap arra tenni kísérletet, hogy integrált, holisztikus látásmóddal, test, lélek és szellem szükségét egyszerre figyelembe véve gyógyítsunk, ápoljunk. Segítsünk. Átsegítsünk.

Többszáz különböz? képesítéssel rendelkez? orvos és ápoló, speciális Lelkigondozó Szolgálat, valamint önkéntes segít?k igyekeznek naponta valóra váltani a magunknak is tett ígéretet: ott lenni, jelen lenni, támaszt nyújtani, orvosolni, ellátni – akkor is, ha az er?források sokszor oly sz?kösek.

Ezt a küldetést követték el?deink is, amikor a XVII. században a Betegápoló Irgalmasrend tagjaiként letelepedtek hazánkban, majd egymás után alapították kórházaikat. Az igazi lényeget hordozó felismerés, a cél azóta is azonos. Az összes többi nélkülözhetetlen elem ahhoz kell, hogy az adott korhoz és kultúrához illeszkedjünk. E tekintetben nagyon sok változás történt az elmúlt évszázadok alatt, és sok a változás manapság is.

Napjainkban az irgalmasság, a hospitalitás megvalósítása a korhoz illeszked? megközelítést igényel. A rend 50 évnyi, kórházból való kényszer? szám?zetése után nehéz ott folytatni a munkát, ahol korábban abbamaradt. Megváltozott a társadalmi, gazdasági környezet, és az orvos- és ápolástudomány is rengeteg új ismerettel gyarapodott. Az új kor más szervezési, vezetési technikákat követel meg.

2000-t?l – els?sorban Prof. Dr. Naszlady Attila akkori f?igazgató vezetése alatt – olyan új egységek jöttek létre, mint például a Kardiológiai Osztály, amely integrálódva a f?város akut infarktus ügyeleti rendszerébe – a szívsebészet kivételével – képes ellátni a szakma teljes spektrumát, beleértve a szívkatéterezést és a pacemaker beültetést is. Meger?sítettük a kórház mozgásszervi betegségek komplex ellátására szakosodott, nagy hagyományokra visszatekint? reumatológiai, ortopédiai osztályait is. Újraszerveztük mindazokat a gyógyító és diagnosztikus osztályokat és részlegeket, amelyek segítségével a járó- és fekv?beteg ellátás csaknem teljes spektrumát lefed? komplex intézmény jöhetett létre. És végül, de nem utolsó sorban újraindult a hajdani Gránátalma Gyógyszertár, amely nem csak a hozzánk forduló betegek biztonságos gyógyszerellátását teszi naponta lehet?vé, hanem lakókörnyezetünk ezirányú igényeinek kielégítésében is fontos szerepet tölt be.

Kórházunk szellemiségéb?l és küldetéséb?l adódóan a betegséget ma sem pusztán fizikai, biológiai síkon kezeljük, hanem holisztikus betegellátást végzünk. Ennek jegyében az országban egyedülálló módon els?ként hoztunk létre kórházi Lelkigondozói Szolgálatot betegeink és hozzátartozóik, valamint munkatársaink lelki, spirituális támogatására. Ezzel egyidej?leg megszerveztük az erre szakosodó szakemberek és önkéntesek képzését is.

Munkánkat rendi jelmondatunk szellemében végezzük: „Kapunk tárva, a szívünk még inkább.”

B?vebben itt http://www.irgalmas.hu/