A NIOK Alapítvány támogatásával!

A kórház

FŐIGAZGATÓI BEKÖSZÖNTŐ

Tavaly ünnepeltük annak tízéves évfordulóját, hogy 50 év kényszerszünet után a Betegápoló Irgalmasrend visszavehette kezelésébe a kórházat, amivel egyidejűleg az irgalmas gyógyítás szellemisége is újra visszaköltözött a falak közé.

Küldetésünk minden nap arra tenni kísérletet, hogy integrált, holisztikus látásmóddal, test, lélek és szellem szükségét egyszerre figyelembe véve gyógyítsunk, ápoljunk. Segítsünk. Átsegítsünk.

Többszáz különböző képesítéssel rendelkező orvos és ápoló, speciális Lelkigondozó Szolgálat, valamint önkéntes segítők igyekeznek naponta valóra váltani a magunknak is tett ígéretet: ott lenni, jelen lenni, támaszt nyújtani, orvosolni, ellátni – akkor is, ha az erőforrások sokszor oly szűkösek.

Ezt a küldetést követték elődeink is, amikor a XVII. században a Betegápoló Irgalmasrend tagjaiként letelepedtek hazánkban, majd egymás után alapították kórházaikat. Az igazi lényeget hordozó felismerés, a cél azóta is azonos. Az összes többi nélkülözhetetlen elem ahhoz kell, hogy az adott korhoz és kultúrához illeszkedjünk. E tekintetben nagyon sok változás történt az elmúlt évszázadok alatt, és sok a változás manapság is.

Napjainkban az irgalmasság, a hospitalitás megvalósítása a korhoz illeszkedő megközelítést igényel. A rend 50 évnyi, kórházból való kényszerű száműzetése után nehéz ott folytatni a munkát, ahol korábban abbamaradt. Megváltozott a társadalmi, gazdasági környezet, és az orvos- és ápolástudomány is rengeteg új ismerettel gyarapodott. Az új kor más szervezési, vezetési technikákat követel meg.

2000-től – elsősorban Prof. Dr. Naszlady Attila akkori főigazgató vezetése alatt – olyan új egységek jöttek létre, mint például a Kardiológiai Osztály, amely integrálódva a főváros akut infarktus ügyeleti rendszerébe – a szívsebészet kivételével – képes ellátni a szakma teljes spektrumát, beleértve a szívkatéterezést és a pacemaker beültetést is. Megerősítettük a kórház mozgásszervi betegségek komplex ellátására szakosodott, nagy hagyományokra visszatekintő reumatológiai, ortopédiai osztályait is. Újraszerveztük mindazokat a gyógyító és diagnosztikus osztályokat és részlegeket, amelyek segítségével a járó- és fekvőbeteg ellátás csaknem teljes spektrumát lefedő komplex intézmény jöhetett létre. És végül, de nem utolsó sorban újraindult a hajdani Gránátalma Gyógyszertár, amely nem csak a hozzánk forduló betegek biztonságos gyógyszerellátását teszi naponta lehetővé, hanem lakókörnyezetünk ezirányú igényeinek kielégítésében is fontos szerepet tölt be.

Kórházunk szellemiségéből és küldetéséből adódóan a betegséget ma sem pusztán fizikai, biológiai síkon kezeljük, hanem holisztikus betegellátást végzünk. Ennek jegyében az országban egyedülálló módon elsőként hoztunk létre kórházi Lelkigondozói Szolgálatot betegeink és hozzátartozóik, valamint munkatársaink lelki, spirituális támogatására. Ezzel egyidejűleg megszerveztük az erre szakosodó szakemberek és önkéntesek képzését is.

Munkánkat rendi jelmondatunk szellemében végezzük: „Kapunk tárva, a szívünk még inkább.”

Bővebben itt http://www.irgalmas.hu/