A NIOK Alapítvány támogatásával!

Aktuális Hírek!


Átvételi elismervény árulistával 2020

Végzés

Jogerős végzés

II. ker. kerületi Pályázat 2014. Beszámoló

2019. évi beszámoló

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat


Kulturális, szabadidős ismeret bővítő programjaink rendszeres támogatója.

 

Egyesületünk az Éta szövettség tagja.

Programjaink egy része, táborozások az ÉTA támogatásával valósulnak meg.

Kulturális, szabadidős ismeret bővítő programjaink rendszeres támogatója.

Az alábbi programok az ÉTA / EMMI / sikeres pályázatain nyert támogatások felhasználásával valósultak meg

2020 támogatás 500 000 Ft

14 fő  Fecskepalota

Egyedi támogatás 165 000 Ft

Élelmiszer segély csomagok


2021 támogatás 414 250 Ft

6 fő Fecskepalota

6 fő Barát hegy

2  fő Bmáriafürdő

 

2016/136 számú pályázat 250 000 Ft támogatás, Strázsa Tanya tábor

2016.11.10-11.13-ig 10 fő, / 8 sérült, 1 szülő, 1 önkéntes /


2017/140 számú pályázat 460 000 Ft támogatás, Strázsa Tanya tábor

2017.11.10.-11.13-ig 10 fő, / 7 sérült, 2 szülő /

 

2019/475 számú pályázat 500 000 Ft támogatás, Fecskepalota tábor

2019.09.30.-10.04. 15 fő, / 6 sérült, 8 szülő, 1 önkéntes / 

 

Balatonmáriafürdő 1 hetes táborozás

2018  3 család 7 fő

2019  4 család 8 fő


 Az Egyesület neve: Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület

Rövidített neve: Vass Miklós Egyesület

Székhelye: 1029 Budapest, Köztársaság utca 3.

M?ködési területe: a Magyarország területe.

Az Egyesület jogi személy.

Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból, hozzájárulásaiból fedezi.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a közhasznú szolgáltatásból.

A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesít? okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az Egyesület képvisel?je: Fülöp Tibor elnök

 Számlaszám: 10918001-00000015-67630008

UniCredit Bank Hungary Zrt, 1054 Bp. Alkotmány u. 4.

 

Adószám: 18104989-1-41

 

KSH szám: 18104989-9133-529-01

 

Bíróság neve: F?városi Bíróság 1363 Bp. Markó utca 27.

Az els?fokú bíróság 2001. július 5-én kelt 12.Pk.61.050/2001./5. számú végzésével a kérelmez? társadalmi szervezetet nyilvántartásba vette, valamint közhasznú szervezetté min?sítette.

A végzés 2001. november 12. napján lett joger?s.

Jelentkezési lap letölthet? itt!