A NIOK Alapítvány támogatásával!

 Az Egyesület neve: Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület

Rövidített neve: Vass Miklós Egyesület

Székhelye: 1029 Budapest, Köztársaság utca 3.

M?ködési területe: a Magyarország területe.

Az Egyesület jogi személy.

Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból, hozzájárulásaiból fedezi.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a közhasznú szolgáltatásból.

A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesít? okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az Egyesület képvisel?je: Fülöp Tibor elnök

 Számlaszám: 10918001-00000015-67630008

UniCredit Bank Hungary Zrt, 1054 Bp. Alkotmány u. 4.

 

Adószám: 18104989-1-41

 

KSH szám: 18104989-9133-529-01

 

Bíróság neve: F?városi Bíróság 1363 Bp. Markó utca 27.

Az els?fokú bíróság 2001. július 5-én kelt 12.Pk.61.050/2001./5. számú végzésével a kérelmez? társadalmi szervezetet nyilvántartásba vette, valamint közhasznú szervezetté min?sítette.

A végzés 2001. november 12. napján lett joger?s.

Jelentkezési lap letölthet? itt!